Samtykkeerklæring

I forbindelse behandlingen vil jeg bede om dit samtykke jf. Persondataloven

 

Undertegnede har givet tilladelse til at Lars Teit Jespersen kan journalføre og opbevare oplysninger , jf. Persondataloven.

Dato: ________________

Underskrift ____________________­­­­­_______

Fødselsdato: ­­­­­­­­­_______________________

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. Persondataloven, Lov nr. 429 af 31. maj 2000, vedr. behandling af personoplysninger i form af indsigt, jf. § 31, indsigelse, jf. § 35 og mulighed for sletning af urigtige og vildledende oplysninger, jf. § 37. Endvidere er det muligt til enhver tid at trække sin tilladelse/samtykke tilbage, jf. § 38.

For yderligere oplysning henvises til www.datatilsynet.dk.

Behandleren er:

Lars Teit Jespersen, RAB-Godkendt i Akupunktur

Autoriseret sygeplejerske

CVR: 21562947

Udskriv